Tiếp tục 1 câu chuyện tương tự đã được gửi cho công an xem xét sáng nay

Tiếp tục 1 câu chuyện tương tự đã được gửi cho công an xem xét sáng nay, phát súng đầu tiên trong loạt vụ kiện liên quan đến bôi nhọ danh dự trên Facebook. Anh chị nào quan tâm vào đây tham khảo ^_^.
Đây là công ty bạn mình, được ban pháp chế tư vấn rất tốt. 1 loạt những vụ thế này sẽ tạo làn sóng hy vọng sẽ khiến bộ 4T ra tay thêm nữa.
Mình để đây, không cần nói nhiều.