Tớ hay ra nói chuyện với cây khế

Tớ hay ra nói chuyện với cây khế, hay hỏi “các bạn hoa cứ chen chúc khoe sắc rồi các bạn lại thành quả, để ra quả to thì bạn yếu lại rụng, quả chưa kịp to thì bàn tay của ba tui cũng đưa bạn vô miệng, sao các bạn không ra ít thôi hay cứ thế đừng lớn để người không ăn được các bạn”
Khế thì thầm “thế loài người các bạn xem lại mình đi, cùng loài người mà chúng tôi thấy các bạn cũng ….đấy thôi”
Khế ơi khế à,
Ôn hoà trước khi chiến sự leo thang và vùng lân cận bị đạn lạc

Câu chuyện vừa rồi là chuyện bịa, chỉ một chuyện thật là ra nói chuyện với cây khế!