#Tracy10thángnặng11kg

#Tracy10thángnặng11kg
10 tháng: nàng đi men quanh nhà. Chui rúc mọi xó xỉnh. Đã biết gọi: Trà, Bà, Hoa. Mọi người hô “ú” nàng sẽ “oà”…thêm 1 số trò nữa cho đúng mốc phát triển.
Cơ bản nhất có nàng nhà cửa luôn ồn ào. Đủ thứ âm thanh hỗn loạn.