Trong cuộc sống đôi lúc bạn hãy một lần nhìn xuống

Trong cuộc sống đôi lúc bạn hãy một lần nhìn xuống.
Còn bao nhiêu hoàn cảnh bất hạnh hơn chúng ta..
Đôi dép Ta mang đau chân, ta vứt đi mang dép khác.
Ta nhìn thấy nhiều người không có dép mang.
Ta đau chân vì đi không mang dép
Ta nhìn thấy nhiều người không có nhân để đi!!!!
Có bao nhiêu năm cuộc đời? hãy quý trọng từng giây, từng phúc.
Bạn hôm nay bị mất rất nhiều tiền, bạn có thể làm lại được, nhưng mất Thời Gian sẽ không bao giờ tìm lại
Hôm nay tôi đã chia tay vĩnh viễn một người em mãi mãi, cho dù không thân nhau như ae, nhưng đã từng có khoảng thời gian làm việc chung tại Lotte mart.
Chúng ta hãy quý trọng thời gian chúng ta được sống và hãy làm những điều ý nghĩa nhất cho mình, gia đình và xã hội. Đừng vì những ít kỹ nhỏ nhen, hơn thua, tự cao làm lãng phí thời gian của chính mình…