Từ chiều đứng ngoài cửa đợi cửa mở gần 2 tiếng mới thấy bố mẹ về

Từ chiều đứng ngoài cửa đợi cửa mở gần 2 tiếng mới thấy bố mẹ về. Đang cắm đầu post bài quên không chào bị mẹ mắng cho là láo, mất dạy. Bảo con đang tập trung quá con xin lỗi, nhưng mẹ câu nệ quá. Nếu mẹ biết con đợi suốt nãy giờ chứ mọi khi con ra quán rồi mới về chứ không lẽ không chào là mất dạy và láo à? Sao mẹ cứ xét bề ngoài thế?
Mình dắt xe vào thì quay ra không thấy hoa đâu hoá ra mắt mẹ tinh thế – vì hoa mình để sau cánh cổng chứ không để ở trước – nên mới nói mẹ rất tinh – mình chưa nói con mua hoa về, hay đến giờ lẫn quá, hay là nói rồi, à mà không chưa nói. Nhưng mẹ biết mình mua hoa thì là làm sao rồi. Thế là mình bảo đấy yêu thương cần gì phải câu nệ con mua hoa tặng mẹ sinh nhật, hôm qua con không tặng gì ngày hôm nay con tặng mẹ muộn vậy. Thôi con lên gác đây. Lúc mình nói mấy câu đấy mẹ đã đi vào nhà vệ sinh từ lúc mình sắp nói. Mẹ ghê thật. Nhưng chắc vào đấy khóc. Còn lúc bảo mình láo thì mẹ trừng mắt bĩu môi. Ôi Giời ơi. Mẹ tôi. ✌️❣️❤️ Tặng Mẹ và mẹ hoa Loa Kèn.
✍️ Giờ mới đọc xong ý nghĩa hoa loa kèn khi mà từ nhỏ bà Vũ rồi mẹ vẫn hay mua để cắm. Hoa này rẻ hơn LiLi nhưng người bán bảo mùa này LiLi không đẹp, nên khi nào khách đặt thì sẽ mua hộ. Chứ mùa này hoa này đẹp mà bền rẻ. Hoa này nghe thấy thương người yêu Giắc quá. May là mình không như cái ông Giắc. Vì đánh nhau thì có ích lợi gì. Ai thích thì cứ đến mà giết mình. Chứ chỉ tự vệ nhẹ nhàng còn nếu đông quá thì giết thì cứ giết hơi đâu mà thù ghét ai cho thêm tội oán hận. Không có mấy cái tội thù ghét oán hận thì mới dễ về Trời với Chúa của mình. Yêu Ngài và yêu em!✝️❤️❤️❤️