Từ hơn 600 năm trước

Từ hơn 600 năm trước, Lưu Bá Ôn đã có cảnh báo với thế nhân về trận đại kiếp nạn này. Điều kỳ lạ là, dự ngôn này được ẩn kỹ trong mấy trăm năm rồi đột nhiên lộ ra cho thế gian nhờ một trận địa chấn. Hết thảy đều không phải là ngẫu nhiên, đều là Thiên Ý, là Thần cảnh tỉnh con người, từ bi đối với con người. Đồng thời Thần cũng an bài những người “hành Đại Thiện” cứu độ con người tại thế gian.
Vậy nên:
“Mạt pháp loạn thế, vạn ma xuất động.
Đạo đức xuống dốc, chỉ mong kiếm lợi.
Lừa tiền lừa sắc, không có người lừa bạn giữ bình an”.
Nếu như bạn gặp được một người lương thiện nói với bạn về 3 chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”, chỉ cho bạn cách giữ bình an vượt qua kiếp nạn, mong bạn đừng xua tay, hãy trân quý cơ duyên vạn cổ khó gặp này.
“Trong đại kiếp nạn thời Mạt Pháp này, chủ yếu là xuất hiện đại ôn dịch. Trong trận đại ôn dịch này, trong một vạn người nghèo thì chết mất 9.000 người, lưu lại 1.000 người; còn trong một vạn người giàu thì chỉ lưu lại được 2, 3 người.
Dự ngôn nổi tiếng Hàn Quốc ‘Cách Am Di Lục’ từ thế kỷ 16 cũng nói rằng, vào thời Mạt Pháp nếu nhân loại không tỉnh ngộ, thì sẽ bị hủy diệt trong “quái tật” (căn bệnh lạ), “mười hộ khó còn một”, quả là trùng hợp. Đại ôn dịch sẽ bùng phát vào tháng 9, tháng 10 (Âm lịch) một năm nào đó. Kết quả chính là “Đất bằng không có ngũ cốc trồng, thận trọng bốn phía sạch bóng người”.
Còn trong “Sấm Trạng Trình” Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng từng nói rằng: “10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình”.
Cho dù là người giàu hay kẻ nghèo, cần phải hồi tâm chuyển ý, lấy việc “Tích đức hành thiện” làm đầu. Nếu không thì có thể nhìn thấy cái chết ở ngay trước mắt.