Về quê ăn đám cưới:

Về quê ăn đám cưới:
– Đứa em họ nó hỏi: sao chị Uyên ” ốm ” quá vậy? Lăn chắc dễ phải không chị?
– Đứa khác thật thà nó hỏi: Chị Uyên sao mập dữ vậy?
– Đứa nữa nó nói: Trước giờ chưa thấy khi nào chị ốm hết ha?
– Anh họ hỏi: Uyên có bầu nữa hả?
☹️Phải trả lời sao đây trùi???
See Translation