Vui sao một sáng tháng 5

Vui sao một sáng tháng 5 !!!
Phải hôm nào siêu quậy cũng “hợp tác” kiểu này thì đỡ quá..!! Càng lớn càng lém không chịu nổi trời ạ. Bây giờ đồ gì trong nhà con cũng khám phá, mà phá là chính. Mẹ la thì con cười khoái chí hoặc nói leo lẻo là con khám phá thôi mà, con xem thôi mà..!! Người nông dân biết phải làm sao ta
Mới vừa lúc nãy con làm một việc không đúng, không ngoan, Mẹ góp ý, con nói: Mai mốt con sẽ quăng cái đó xuống biển…!! Mẹ hết hồn hỏi lại thì con giải thích là con quăng cái không tốt đó xuống biển để mình tốt hơn..!! Mẹ “xỉu” !!
Mẹ ráng vớt vát: Mai mốt Mẹ cũng làm giống con, quăng mấy cái chưa tốt của Mẹ xuống biển luôn, giữ lại cái tốt thôi
Ps. Siêu quậy 3,5 tuổi rồi !!